USŁUGI

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
• Identyfikacja potrzeb uczestników projektu 3h/1os.
• W przypadku osób z niepełnosprawnościami osoby te wezmą udział w Indywidualnym doradztwie dla osób niepełnosprawnych w ramach identyfikacji potrzeb 14UP (4h/os).
• Dedykowane kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w ramach indywidualizacji wsparcia (4h/os.)
• Wysokiej jakości szkolenia do wyboru:

  • Monter/ka sieci wodno-kan-gaz(2gr,24U,96h/gr)
  • Opiekun/ka osób starszych (1gr,12U,96h/gr)
  • Asysten/ka osób niepełnosprawnych( 2gr,24U,96h/gr)
  • Monter/ka ociepleń budynków z montażem rusztowań ( 1gr,12U,96h/gr)

3 lub 4 miesięczne staże zawodowe

72 Uczestników, którzy zakończą szkolenie zawodowe zostaną skierowani na 3-m-czne staże, natomiast 18 Uczestników odbędzie 4 miesięczne staże już bez szkoleń zawodowych.


W ramach projektu zapewniamy także:
Stypendium szkoleniowe
Stypendium stażowe
Zwrot kosztów dojazdu
• Ciepły posiłek i poczęstunek
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
• Zaświadczenia o ukończeniu stażu
• Badania lekarskie

Script logo