O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni od zaraz!" realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.11.2016r. - 31.10.2017r.

Celem projektu jest: Wzrost aktyw zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 90os (54K,36M) w wieku 15-29 lat w tym 14 osób z niepełnosprawnościami, niepracujących, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z woj. wielkopolskiego od 01.11.2016-31.10. 2017 poprzez kompleksowe wsparcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 944 446,62 PLN
Wartość projektu: 994 154,35 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo